Tarptautinis J.S.Bacho muzikos festivalis

Iš beveik kasmet pavasarį rengtų J.S.Bacho muzikos savaičių išaugęs tarptautinis J.S.Bacho muzikos festivalis pirmąkart surengtas 2007 m. kovą–balandį. Jo programose didžiojo vokiečių genijaus (neretai ir jo sūnų) muziką siekiama pateikti konceptualiai patraukliuose kontekstuose, tuo pačiu atlikėjams bei klausytojams suteikiant progą senojo ir naujojo muzikos meno sankirtose atsiskleisti neišsemiamiems įkvėpimo ir kūrybingumo klodams. Dėl šios priežasties istorinėse Vilniaus senamiesčio erdvėse rengiami festivalio koncertai vilioja ne vien publiką, bet ir atlikėjus, garsėjančius atvirumu kuo įvairiausiam repertuarui – nuo senosios muzikos iki šiuolaikinių kompozitorių kūrinių.
J. S. Bacho muzikos festivalis – ambicingas siekis, kuriam įvykdyti reikia ypatingo genijaus muzikos suvokimo, preciziško profesionalumo ir organizacinių įgūdžių. Šios sudėtingos misijos iniciatorius ir festivalio meno vadovas – profesorius Algirdas VIZGIRDA, nuo 1974 m. vadovaujantis kamerinės muzikos ansambliui „Musica humana“, nuolatiniam festivalio programų dalyviui. 2006 m. už kūrybiškas iniciatyvas bei konceptualias koncertų programas prof. Algirdas VIZGIRDA pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Šiuos menininko gebėjimus puikiai atspindi ir J. S. Bacho festivalio programų turinys.

Atsisiųsti festivalių programas: